Admission Helpline: 7667 775 775
       

Contact Us


Vels Vidyashram,
Old Mahabalipuram Road (OMR)
IT Highway, Navalur
Adjacent to Sri Venkatewara Dental College
Thalambur
Chennai - 600 130
Tamil Nadu, India

Phone : 98844 84490, 74016 57975, 74016 51975
Email : principal@velsvidyashram.ac.in

Admission Helpline: 7667 775 775
For Admission: admissions@velsvidyashram.ac.in

Facebook Link:


copyrights © Vels Vidyashram